info@proamuhendislik.com
+90 232 449 1606
+90 507 270 1847

İş Makinesi ve Traktör Tip Onayı

İş Makinesi ve Traktör Tip Onayı

87/402/EEC  2010/22/EU

Dar İzli Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Olan Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği.

KAPSAM

a) Ön ve arka dingillerin en alt noktalarının altında, farklılıklara müsaade ederek, 600 mm’den fazla olmayan alt açıklığı olan traktörler,

b) En büyük ebattaki lastikler takılı iken dingillerden birinin sabit veya ayarlanabilir asgari iz genişliği 1150 mm’den az olan traktörler,

c) Traktörün yüksüz kütlesine karşılık gelen, kütlesi 600 kg’dan fazla, 3000 kg’dan az olan traktörler.

AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından kara yolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, dar izli tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin sürücü koltuğu önüne monte edilmiş devrilmeye karşı koruma çerçevesine AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; traktörü oluşturan sistemlerin, aksamların ve ayrı teknik ünitelerin, bunların tek tek onaylarının toplanarak bir traktörün ve römorkunun tip onayına ve birbiriyle değiştirilebilir çekilen makinaların tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

86/298/EEC 2010/22/EU

Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Arkaya Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği.

KAPSAM

Bu Yönetmelik, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, aşağıdaki özelliklere sahip olan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruma çerçevesine AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Farklılıklara müsaade edilerek, ön veya arka dingillerin en alt noktalarının altında ölçülen yerden yüksekliği 600 mm’den fazla olmayan traktörler,

En büyük ebattaki lastikler takılı iken, dingillerin sabit veya ayarlanabilir asgari iz genişliği 1150 mm’den az olan traktörler, En geniş lastikler takılı olan dingilin iz genişliği asgari 1150 mm’ye kadar ayarlandığı kabul edildiğinden, diğer dingil, en dar lastiklerin dış kenarları, en geniş lastikli dingil üzerindeki lastiklerin dış kenarlarının ötesine dış çıkıntı yapmayacak şekilde ayarlanabilmelidir. Her iki dingilin, aynı ebatlı tekerlekler ve lastiklerle donatılması durumunda, her iki dingilin sabit veya ayarlanabilir iz genişliği, 1150 mm’den daha az olmalıdır.)   Bu Yönetmeliğe uygun olarak takılan devrilmeye karşı koruma çerçevesi ve imalatçı tarafından tavsiye edilen en büyük ebatlı lastiklerle birlikte, kütlesi 600 kilogramdan fazla olan ve Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin (74/150/AT) Ek I, madde 3.4’de tarif edilen traktörün yüksüz ağırlığına karşılık gelen traktörler.

AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından kara yolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, dar izli tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin arkaya monte edilmiş devrilmeye karşı koruma çerçevesine AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.2.3.2. Arkadan Monte Rops Testi : 86/298 OECD Code 7

Arkadan monte edilmiş rops testinde ropsa uygulanacak enerji ve kuvvetler OECD Code 7 de belirtilen sıralama ve değerlerde ropsa uygulanarak test edilir. Sonuçları içinse ropsun yaşam alanına girip girmediği ve yapı üzerinde herhangi bir kırılma veya yırtılma söz konusu olup olmadığı kontrol edilir.

Müşterilerimiz Ne Diyor?