info@proamuhendislik.com
+90 232 449 1606
+90 507 270 1847

CE Belgesi Hakkında Merak Edilenler

Proa Mühendislik > Services > E, CE Ve Diğerleri > CE Belgesi Hakkında Merak Edilenler

CE Belgesi Hakkında Merak Edilenler

Çocuk oyuncaklarından elektroniğe, pencere ve diğer inşaat ürünleri gibi, satın aldığımız ürünlerde CE harflerini sıklıkla görüyoruz.

CE işareti oldukça basit bir konsept gibi görünse de, piyasadaki her ürün için geçerli olmadığından ve farklı öğelerin farklı gereksinimleri karşılaması gerektiği için aslında çok karmaşıktır.

Aşağıda, Avrupa yönetmeliklerini daha iyi anlamanıza yardımcı olması için CE işareti ile ilgili en sık sorulan soruların bazılarına cevaplar verilmiştir:

 • CE işareti nedir?

CE işareti, ürünlerin Avrupa’daki sağlık, güvenlik ve çevre koruma mevzuatına uygunluğunu gösteren self-deklarasyon bir işaretlemelerdir. İlgili Yönetmeliklerin gereksinimleri karşılayan ürünler, uyumluluklarını göstermek ve katılan ülkelerde serbest dolaşım için CE işaretlemesi yapılır.

CE harfleri Conformité Européene’in “Avrupa Uyumu” anlamına gelen kısaltmasıdır.

 • Ürün Yönetmelikleri nedir?

Direktifler Avrupa Birliği’nin yasal düzenlemeleridir. Ürün direktifleri, ürünlerin uyması gereken temel gereklilikler, performans seviyeleri ve standartlardır.

İnşaat ürünleri için gerekli şartlar, performans seviyeleri ve test şartları uyumlaştırılmış Avrupa Standartları (hEN) ve Avrupa Teknik Değerlendirmeleri (ETAs) ‘da belirtilmiştir.

 •  Hangi ülkeler CE işareti ister?

CE işareti gerektiren ülkeler, Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndeki 31 ülke. Bunlar:

28 AB üye ülkesinin tamamı: Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya , Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere.
Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin üç üyesi: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç.

Buna ek olarak, Türkiye, AB veya AEA üyesi olmasa bile CE işaretleme direktiflerinin çoğunu tamamen uygulamıştır.

İsviçre, aynı zamanda bir AB veya AEA üyesi değildir. Bununla birlikte, Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin bir parçasıdır, bu nedenle bazı ürünler için kendi ulusal teknik düzenlemelerine uygunluk varsayımı olarak CE işareti kabul etmektedir.

 • CE işareti hangi ürünleri kapsar?

Tüm ürünler için CE işareti gerekli değildir. Bununla birlikte, elektronik, oyuncak, makine, tıbbi cihazlar ve araçlar gibi pek çok malın yanı sıra birçok inşaat ürünü için de geçerlidir.

İnşaat Ürünleri Yönetmeliği 1 Temmuz 2013’te yürürlüğe girdi ve inşaat ürünlerinin üreticilerinin, hEN veya ETA kapsamındaki mallarının herhangi birine piyasaya sürmeden önce CE işareti uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti.

 • Ürünümün CE işaretli olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Bir ürünün CE işareti bulunduğunu kontrol etmenin en kolay yolu sembolü aramaktır. Ürünün kendisinde veya ambalajla birlikte gelen veya üzerinde bulunan bilgiler üzerinde olmalıdır.

Bir üreticinin CE işaretini yanlış kullandığından şüpheleniyorsanız, uygunluk belgesi ve / veya performans beyanı talep edebilirsiniz.

 • CE işareti kontrol edilirken bakılacak doğru sembol nedir?

Resmi CE işareti, C ve E harflerini içerir ve şekilleri bir dizi daireye dayalıdır. Harfler arasında belirli bir boşluk bulunmalıdır – C’nin iç eğrisinin tam bir daire olduğunu düşünürseniz, E’nin dış eğrisi o daire ile hizalanmalıdır.

CE işareti her zaman en az 5mm yüksek olmalı ve logonun ürünün kendisine yapıştırılamamasının bir nedeni olmadıkça ambalaj veya beraberindeki belgelerde yer almalıdır.

CE işareti gibi görünen ancak yanlış boyutlar veya oranlara sahip ürünler bulmak mümkündür. Çoğu zaman, C ve E resmi simgedekinden çok daha yakından görülecektir.

CE Belgesi

Bu, iki şeyden biri anlamına gelebilir:

Ürün CE işareti taşımalıdır, ancak üretici yanlış simgeyi kullanmıştır.
Ürün, CE işareti taşımamalıdır (gerekmemektedir veya ürün ilgili standartlara uymaması nedeniyle) ve ürüne gayri meşru (ve yanlış) işareti uygulanmıştır.

 •  Bir ürün CE işaretleme şartlarına uymazsa ne olur?

CE Belgesi gerektiren bir ürün ilgili gereklilikleri karşılamıyorsa, katılan ülkelerde yasal olarak satılamaz.

Bir üretici yanlışlıkla CE işaretli bir ürüne imza atarsa ya da gerekli olduğu bir ürünü CE işaretinde başarısız olursa, ilgili cezalara tabi tutulur.

 • CE Belgesi test standartları zorunlu mu?

Bir ürün ilgili direktiflerden en az birine uygunsa ve ilgili bir uyumlu standart mevcutsa o zaman evet, test standartları zorunludur ve ürünler bu gerekliliklere uymalıdır.

 • CE işareti ile ilgili üreticinin sorumlulukları nelerdir?

Bir üretici, kendi adını veya markasını kullanarak pazara sürmeyi amaçlayan bir ürün tasarlamaktan ve üretmekten sorumlu olan kişi olarak tanımlanır.

Ürünlerin ilgili mevzuata uygun olarak tasarlanıp üretildiğinden emin olmak üreticinin sorumluluğundadır. Ayrıca, gerekli teknik belgeleri hazırlamaları ve uygun değerlendirme prosedürlerinin uygulanmasını sağlamaları gerekir.

Uygunluk gösterildikten sonra, bir üretici bir performans beyanı ve / veya uygunluk belgesi yazmalı ve CE işaretini ürüne yapıştırmalıdır.

Diğer sorumluluklar şunlardır:

Teknik belgeler ve performans beyanları gibi kayıtların tutulması.
Uygun prosedürlerin yerine getirildiğinden emin olun, bu nedenle seri üretimler uygun kalır. FPC Fabrika Üretim Kontrolü
Ürünlerin tanımlama amacıyla bir tip, parti veya seri numarası taşıdığından emin olun. Bu, paketleme veya ürüne eşlik eden bir belge üzerinde de bulunabilir.

İsim, kayıtlı ticari isim ve irtibat kurulabilecekleri bir adres. Bu, ürün, ambalaj veya ürüne eşlik eden bir belge üzerinde olmalıdır.
Bir ürünün sağlanması, talimatlar ve güvenlik bilgileri ile birlikte son kullanıcıların kolayca anlayabileceği bir dilde gelir.
Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığını düşünen uygun adımları atma. Bu, sorunu düzeltmek, ürünü geri çekmek veya geri çağırmak anlamına gelebilir.
Bir ürünün uygunluğunu göstermek için gerekli olan ulusal yetkililere bilgi ve belgeler sunmak.

 • İthalatçının CE işareti ile ilgili sorumlulukları nelerdir?

Ürünler yurtdışında üretildiğinde, ithalatçılar yürürlükteki direktiflere uygunluğun sağlanmasından sorumludur. Bu durumlarda ithalatçı üretici olarak kabul edilir.

Bir ithalatçının CE işareti uyumu kanıtlamak için istenen dokümantasyonu üretemediği ve gümrük makamlarının sevkıyat için girişi reddettiği vakalar olmuştur.

 • CE işareti ile ilgili bir satıcının sorumlulukları nelerdir?

Satıcıların, sattıkları tüm ilgili malların uygun CE işareti bulunduğundan emin olmak için yasal bir sorumluluğu vardır.

Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yetkililer binaya girebilir, ürünleri test edebilir ve belgeleri ve malları ele geçirir. Yetkili makamlar ayrıca üreticileri hatalı maddeleri geri çağırmaya veya değiştirmeye zorlayabilir.

 • CE işareti ile ürün sorumluluğu arasındaki ilişki nedir?

Avrupa Ürün Sorumluluk Direktifi’ne göre, tüketicilerin bir ürünün hasara neden olduğunu kanıtlamak zorunda kaldıkları yok. Üreticilerin bir üründeki bir arızadan kaynaklanan hasardan sorumlu olması nedeniyle, bir ürünün hatalı olmadığını kanıtlayan ürünler olmalılar.

CE işareti genellikle minimum güvenlik gereksinimlerini içerdiğinden, üreticiler uygunluk belgelerini, ilgili test sonuçlarını ve CE işareti ile ilgili diğer dokümantasyonlarını uygunluğu göstermek için kullanabilirler. Bununla birlikte, CE işareti, bir ürünün AB veya başka herhangi bir makam tarafından güvenli olarak onaylandığını göstermez.

Müşterilerimiz Ne Diyor?