info@proamuhendislik.com
+90 232 449 1606
+90 507 270 1847

ADR Taşımacılığında ki Antlaşmalar

Proa Mühendislik > Services > ADR > ADR Taşımacılığında ki Antlaşmalar

ADR Taşımacılığında ki Antlaşmalar

Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin hükümler;

Genel hükümler, Sınıflandırma, Sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin olarak tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve muafiyetler, Ambalajlama ve tank hükümleri, Sevkiyat prosedürleri, Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler büyük ambalajlar, tanklar ve yığın konteynerler için yapı ve test zorunlulukları, Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

Taşıma teçhizatına ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler;

Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar, Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

ADR Antlaşması, antlaşmaya taraf olan ülkelerde gerçekleşen karayolu taşıma zinciri faaliyetleri için geçerlidir.

ADR (Avrupa Anlaşması) devletler arası bir anlaşmadır. Yerel uygulamalarda yol denetimleri ülkenin yetkili kurumları tarafından gerçekleştirilir. ADR Anlaşmasına göre  kural ihlali durumunda ihlali gerçekleştirene yerel mevzuata göre yasal cezai yaptırımlar uygulanır.

Çoklu model olan havayolu , denizyolu , demiryolu ve karayolunun iki veya daha fazla olacak şekilde birlikte kullanıldığı multi model taşımalarda Tehlikeli Maddelerin taşınmasında meydana gelen istenmeyen kazalar nedeni ile tüm taşıma modelleri için taşımaların genel kabul görmüş ve tüm taraf ülkelerde geçerli olacak şekilde kazaları ve çevresel tehlike etkilerini yok edecek yada minimuma düşürecek kurallar oluşmuştur.

Türkiye’de Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Tehlikeli Maddelerin bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemlerde yetki ve sorumluluk almıştır. ADR ilgili mevzuatı yapma ve değiştirme yetkisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır. Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık (TMKT) Genel Müdürlüğü Bakanlık adına düzenlemeleri yapar.

Türkiye’de,  devletler arası kabul görmüş IMDG ve ADR taşıma kodları ile uyumsuz olmayacak şekilde yönetmelikler ile Tehlikeli Maddelerin emniyet kurallarına uygun taşınması, düzenlenmiştir. Bu yönetmeliklerin ortak amacı insanları, malları, çevreyi ve diğer canlıları korumaktır.

Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin ADR Avrupa anlaşması Türkiye’de nasıl uygulanıyor?

Ülkemizde yapılan ulusal mevzuat düzenlemeleri sonucunda işletmelerin danışman bulundurma veya muafiyet belgesi alma yükümlülükleri şu şekildedir:

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde elli tonun üstünde tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, boşaltan, alan, dolduran işletmeler ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur.

Bu yazımızda ADR nedir ve sorumlulukları, şartları, hükümlerinden bahsetmeye çalıştık. Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluş olan AVRUPA Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu işletmeniz için gerekli olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB), Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu (TMGDK) hizmetleri uzman kadrosu ile sağlamaktadır.

Diğer taşıma türlerinde yapılan uygulamalar nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz gibi Karayolu ile yapılan taşımalarda ADR hükümleri uygulanmaktadır. Birde Denizyolu, Havayolu ve Demiryolunda yapılan Uluslararası anlaşmalara bir göz atalım.

Bu anlaşmalar şöyledir,

  • ADR Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  • IMDG Denizyolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  • ADN İçsuyollarıyla Taşınması ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  • ICAO Havayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  • RID Demiryolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Müşterilerimiz Ne Diyor?