info@proamuhendislik.com
+90 232 449 1606
+90 507 270 1847

ADR Belgesi Nedir?

Proa Mühendislik > Services > ADR > ADR Belgesi Nedir?

ADR Belgesi Nedir?

ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ) , tehlikeli maddelerin , insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir , Bu yönerge , taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin , alıcıların , dolduranların , yükleyenlerin , boşaltanların , ambalajlayanların , taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk , yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.

Tehlikeli Madde Taşımacılı – ADR Karayolu ile tehlikeli maddelerin 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre ‘de yapılmış ve 29 Ocak 1968 ‘de yürürlüğe girmiş , Anlaşma, 21 Ağustos 1975 ‘te New York ‘ta “tadil eden 14. (3) madde protokolü” gereğince tadil edilmiş ve bu hali de 19 Nisan 1985’te yürürlüğe girmiştir.
Ülkemizde ADR standartlarının yürürlüğü girişi 01.01.2010 tarihidir.
Gerekli düzenlemeler 15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Ülkemizde  2010 yılında yürürlüğe girecek olan ve halen ADR ye taraf ülkelerde geçerli olan ADR Belgesi için Megem ile iletişime geçebilir ve 44 ülke ’de ve Türkiye ’de geçerli olan ADR Belgesi ‘ni alabilirsiniz.

ADR Nedir bir başka değişle, ADR, taşımacılığın güvenli yapılabilmesi için konulmuş standartlar zinciri gibi düşünülebilir. Bu standartlara uygunluğun akredite olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirmesi gereği yine ADR kuralının bir parçası. Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanması olan ADR ile ayrıca, tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların belirlenmesi, güzergahların ve park yerlerinin belli kriterlere uygun hale getirilmesi de hedefleniyor.

ADR Sözleşmesinin Genel Yapısal Özellikleri;

• Taraf ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğini hedefler
• Yüksek düzeyde güvenlik, ülkeler için aşırı sorumluluk, ama yük değil
• Diğer taraf ülkeler ile anlaşma yapma olanağı (ikili / çoklu)
• ADR = EK-A ve EK-B olmak üzere iki bölüm toplam 1200 sayfadan oluşmaktadır.
• Diğer modlar (kombine, unimodel, multimodel) ile uyumu sürdürmek, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak her iki yılda bir yenilenir.
• Ulusal Mevzuatın Uluslararası Mevzuattan ayrı olarak güncellenmesi bir ülke için gerçekçi değildir.
• ADR, AB Müktesebatının bir parçasıdır. AB’ne girmek isteyen üye ülkeler buna iç taşımacılıkta uygulamak zorundadır.

Müşterilerimiz Ne Diyor?