info@proamuhendislik.com
+90 232 449 1606
+90 507 270 1847

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Tadilatı

Proa Mühendislik > Cases > Diğer Tadilatlar > Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Tadilatı

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Tadilatı

Otomotiv yangın algılama ve aerosol söndürme istemleri, araç motor bölgesinde veya araç içerisinde risk oluşturan diğer bölgelerde yangın durumuna karşı koruma sağlar. Sistemde 3 temel bileşen vardır. Bu bileşenler:

  1. Aerosol Söndürme Üreteçleri
  2. Yerli Üretim Kontrol Modülü
  3. Lineer Algılama Kablosu
  4. Can Converter

Temel prensipte; motor bölgesindeki riskli bölümlerde 185 C’de eriyip kontak veren lineer sıcaklık kablosu rotalanır. Lineer kablonun rotalandığı yerlerde yangın meydana gelip kablonun erimesiyle kontrol modülü alarm durumuna geçer ve sesli-görsel ikaz verir. 3 saniye boyunca bu ikazın devam etmesi durumunda ise kontrol modülü aerosol söndürme üreteçlerini aktif eder ve söndürme işlemi başlar. Ayrıca kontrol modülü sürekli sistemi denetler ve Can converter vasıtası ile ön ekrana sürekli bilgi iletir.

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Yönetmeliği;

MADDE 13 – (1) Tadilat yoluyla Ek IV’ün 4.22 maddesinde belirtildiği şekilde yangın algılama ve alarm sistemleri takılan araçların uygunluğu onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında görevlendirilen teknik servisler tarafından teknik inceleme raporu ile tevsik edilir.

(2) 2005 model ve sonrası M2 ve M3 kategorisi araçlar için, Ek IV’ün 4.22 maddesi veya Ek XIV’ün 2 numaralı maddesi ve alt maddeleri zorunlu olarak uygulanır.

(3) Yangın algılama ve alarm sistemi tadilatı için seri tadilat tip onayı alan firmalar, tadilatı kendi montaj adresinin dışında da yapabilir.

Müşterilerimiz Ne Diyor?