info@proamuhendislik.com
+90 232 449 1606
+90 507 270 1847

Engelli Aracı Tadilatları

Proa Mühendislik > Cases > Diğer Tadilatlar > Engelli Aracı Tadilatları

Engelli Aracı Tadilatları

Özrü sağlık kuruluşları tarafından verilen rapor ile tespit edilen ve özür durumuna göre yapılan tadilatlardır. Özürlü sürücüye göre yapılan araç tadilatı ve projesi, sağlık raporundaki özür durumuna uygun olmalıdır.

İçişleri Bakanlığı‟nın 16.07.2007 tarih ve 123514 sayılı 81 İl Valiliğine başlıklı yazısında; “H“ sınıfı sürücü belgesi bulunan engellilerin özel tertibatlı motosiklet ve otomobiller dışında, sakatlıklarına uygun özel tertibat olması şartıyla azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyen kapalı kasa, sürücü sırasından başka oturma yeri olan veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olan, motor silindir hacmi 2800 cm3 ü aşmayan eşya taşımaya mahsus (kamyon N2 ve kamyonet-N1) taşıtları da kullanmalarında sakınca bulunmadığı özürlü taşıtı tadilatı için bu kapsamda yapılan müracaatlarda değerlendirmeye alınacaktır.

Özürlülerin taşınması amacıyla kullanılacak M2 ve M3 sınıfı araçlarda 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Sürücü Koltuğuna ilave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri” ile ilgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT) veya ECE R 107 teknik düzenlemesinde belirtilen hükümlere uygun olmalıdır.

Kamu ve sosyal hizmetlerde kullanılacak araçlar hariç; Özürlü taşıma araçları için, sağlık kurulu raporunda % 90 ve üzeri özür oranı veya “araç ile taşınması uygundur” ibaresi aranacaktır.

Özürlü Taşıma araçları için düzenlenen uygunluk belgesinin açıklama kısmına; “Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde adlen devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır” şeklinde şerh düşülmesi gerekmektedir.

Özel amaçlı M1 kategorisi araçlarda tekerlekli sandalye uygulamaları da mümkündür. Tekerlekli sandalye için ağırlık, yolcu dahil 100 kg, eğer elektrikli tekerlekli sandalye kullanılacaksa 250 kg olarak alınır. Bağlantılar için Ek VII, 1.15, 1.19, 1.31 ile TS ISO 10542 uygulanır.

Özürlü tadilatlarının TSE‟ce tasdik edilebilmesi için; bedensel bir özrün bulunması ve bu özrün sağlık kuruluşları tarafından verilen rapor ile tespit edilmesi ve özür durumuyla ilgili bir tadilatın olması gerekmektedir.

Özürlü kişilerin sadece sol ayağında özrü olması durumunda (başka bir özrü yoksa) otomatik şanzımanlı araçların gaz ve fren pedallarının elle kumanda edilecek şekilde yapılan tadilatlarının projelerinin onaylanmayacaktır. Eğer araçta herhangi bir tadilat yoksa tadilat projesi onaylanmayacaktır. Yapılan tadilatlarda;

-Araç özürlü tarafından kullanılıyorsa araç cinsi “özürlü aracı”,

-Özürlü tanıyan araç ise araç cinsi “özürlü taşıma” aracı olarak

isimlendirilecektir.

17.12.2010 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı‟nın yayınladığı özürlü raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporları kabul edilecektir

Müşterilerimiz Ne Diyor?